لوازم برق صنعتی

یکی از گرایش های رشته برق که به بررسی کاربرد برق درمحیط های صنعتی مثل کارگاه ها و کارخانجات صنعتی می پردازد برق صنعتی نام دارد. در این مقاله قصد داریم با تعاریف و کلیات گرایش برق صنعتی آشنا شویم. تعریف برق صنعتی می تواند خیلی گسترده باشد ولی به بیان ساده می توان به کاربرد برق در صنعت، برق صنعتی گفت. اما از این تعریف نمی توان برداشت کرد که فقط در صنعت کاربرد دارد بلکه با پیشرفت علم و اتوماتیک شدن زندگی، برق صنعتی در ساختمان های مسکونی، اداری و تجاری مانند آسانسور ها، سیستم های برودتی هوا، کنترل  موتورهای الکتریکی و... مورد استفاده قرار می گیرد.